Меню сайту

Головна сторінка Гімназія сьогодні Доступ до публічної інформації Навчальний процес Історична довідка Методична робота Профком Самоврядування ЗНО та ДПА Безпека життєдіяльності Екскурсія гімназією

Освітні новини

педпреса

Календар

«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

НАЙБЛИЖЧІ СВЯТА

    Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ГІМН ГІМНАЗІЇ

Браузер для сайту

Наш сайт адаптований під браузери:
У випадку некоректної роботи сайту, оновіть ваш браузер та Adobe Flash Player до останньої версії!

МІНІ - ПРОФІЛЬ

Добрий день, Гість
Гість, ми раді Вас бачити.

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Нас відвідали

Проект розвитку

Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко

«Школа рівних можливостей –

Школа соціального успіху»

 

Паспорт

проекту розвитку

1.

Повна  назва  проекту

 «Школа рівних можливостей –

Школа соціального успіху»

2.

Мета проекту

Різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві і цивілізованої взаємодії з природою, прагне до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності, має сформовані моральні цінності.  
3. Структура проекту

1. Загальні положення.

2. Візія та основні завдання проекту.

3. Засади та підходи реалізації проекту.  

4. Характеристика та очікувані результати.

5. Структура та пріоритетні напрями.

6. Основні принципи плану розвитку.

7. Підпроекти, їх зміст та реалізація.

4.

Перелік напрямів та підпрограм (проектів), які будуть реалізовані в межах цього проекту

1. Управління освітою.

2. Інновації в освіті.

3. «Акмеологічний супровід діяльності педагогів».

4.«Нова формація. Крок за кроком» (обдарована дитина).

 5. Забезпечення рівного доступу дітей та молоді до якісної освіти.

 6. Профільне навчання.

 7. Національно-патріотичне виховання.

 8.Морально-правове та художньо-естетичне виховання.

 9. Освіта осіб з особливими потребами.

10. Інформатизація системи освіти та формування єдиного медіапростору.

11. Розвиток матеріально-технічної бази закладу.

 12. Співпраця з громадськістю.

5. Термін реалізації проекту 2016-2021 рр.

 

        План розвитку Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко розроблений відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції профільного навчання в старшій школі, Національної доктрини розвитку освіти в ХХІ столітті, проекту концепції «Нової української школи»,  пріоритетів сьогодення, потреб  інформаційного суспільства, підготовки  молоді до нових ролей в суспільстві, на засадах відродження національної культури, духовної сфери життя українського народу. 
    Візія проекту: функціонування системи доступної сучасної якісної освіти відповідно до потреб та запитів громадян, забезпечення ефективного управління розвитком  школи, проектування інноваційної системи організації навчально-виховного процесу у відкритому освітньому просторі, основаної на партнерстві учителя та учня; функціонування моделі особистісно орієнтованої компетентнісної  школи, яка сприяє самореалізації, самоактуалізації особистості учня і учителя, формує потребу активної власної життєтворчості й досягнення успіху, забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту.  
 
       Завдання: 
-    різнобічний розвиток школяра як цілісної особистості в духовному, інтелектуальному, емоційному, фізичному, моральному і психічному проявах;
-    виховання школяра як громадянина і патріота України, національно свідомої, вільної, демократичної, соціально активної особистості, здатної здійснювати свідомий вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях;
-    створення умов для забезпечення в школі сучасної, доступної та якісної
         системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й 
         потреб держави;
-    забезпечення рівного доступу всіх суб’єктів гімназійного освітнього простору до освітніх ресурсів та технологій;
-    формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності: здатність спілкуватися державною мовою та однією з іноземних мов, математична грамотність і 
обізнаність у галузі природничих наук і технологій, готовність використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, уміння і потреба вчитися впродовж життя, здатність до життя в громадянському суспільстві, навички підприємницької діяльності, загальнокультурна компетентність;
-    вироблення навичок здорового способу життя та ціннісного ставлення до здоров'я;
-    модернізація системи матеріально-технічного забезпечення закладу відповідно до сучасного рівня розвитку освітньої індустрії, інформаційно-комунікаційних технологій. 

Філософія гімназії : кожна дитина – маленька зірочка, яка при підтримці
 мудрого педагога спалахне на небосхилі освітнього простору яскравою зіркою. Формування сучасної особистості здійснюватиметься в умовах розвитку здатності зрозуміти своє «я», здійснити свій життєвий вибір та визначити перспективи.
            Провідна ідея – формування сучасної, соціально успішної, креативної  особистості  сьогодні – запорука побудови нової демократичної країни.
Засади реалізації проекту:
-    демократизм;
-    дитиноцентризм;
-    рівний доступ до якісної освіти;
-    індивідуалізація, диференціація і варіативність;
-    цілісність і наступність;
-    прозорість і відповідальність.

Підходи реалізації проекту:
-    особистісно орієнтований (в центрі освітнього процесу - інтереси здобувача освіти);
-    компетентнісний (досягнення нової якості результатів освітнього процесу шляхом його орієнтації на формування системи компетентностей особистості);
-    діяльнісний (залучення учнів до різноманітних видів діяльності, що дозволяє їм успішніше оволодівати суспільним досвідом та забезпечує соціальну активність особистості).

    Характеристика проекту:
-    за кінцевим результатом: практико-зорієнтований;
-    за кількістю учасників: колективний.
-    за тривалістю: довготривалий.   
-    за ступенем самостійності: частково-пошуковий.
-    за характером контактів: внутрішньо-зовнішній.


Очікувані результати 

Для адміністрації:
-    активізація діяльності всіх структур школи;
-    підвищення ефективності управління;
-    збереження позитивного іміджу школи;
-    використання механізмів і прийомів стимулювання діяльності педагогів.

Для вчителів:
-    використання інноваційних технологій;
-    підвищення рівня професійної компетентності педагогів, досягнення високої функціональної грамотності;
-    покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу.

            Для учнів:
-    підвищення рівня навчальних досягнень, розвиток обдарованостей та здібностей;
-    формування життєво необхідних  компетенцій;
-    створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності;
-    забезпечення можливостей для конструювання кожним учнем власної освітньої траєкторії;
-    формування правової та громадянської свідомості;
-    створення комфортних психолого-педагогічних умов;
-    підвищення показників фізичного та психологічного здоров’я.

            Для батьків:
-    створення умов для отримання якісної освіти дитини; задоволення інтересів і розвитку різноманітних здібностей школярів;
-    збереження та зміцнення здоров'я дітей;
-    виховання громадянина, здатного до суспільного життя.


Пріоритетні напрями реалізації проекту:
-    підвищення якості освітніх послуг на основі пріоритетної уваги до навчального змісту і методик,  які  формують  світогляд дитини,  ціннісні  орієнтації,  уміння  самостійно  вчитися,  критично мислити;  розвиток  здатності  дітей  до  самопізнання  та самореалізації  в  різних  видах  діяльності;  формування  вміння  і  навичок, необхідних для життєвого та професійного вибору;
-    педагогіка партнерства, в основі якої – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками, які об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат;
-    побудова сучасного інформаційно-освітнього середовища та формування і розвиток ІКТ-компетентностей суб’єктів освітнього процесу.

      Актуальність  проекту «Школа рівних можливостей – Школа соціального успіху» зумовлена вимогами сучасності, коли роль дитини як проектувальника свого життя є визначальною. Навчально-освітнє середовище гімназії як гімназії рівних можливостей має забезпечити розвиток здібностей кожного учня у відповідності з його інтересами та нахилами, сприяти набуттю життєвих компетентностей, необхідних для самовизначення й усвідомленого вибору життєвого шляху.

      Структура проекту
Етапи реалізації проекту:
І етап (2016-2017 н.р.) Концептуально-організаційний 
1. Формування інноваційного стилю діяльності педагогічного колективу 
2. Організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів.  
3. Проведення семінарів-практикумів, майстер-класів, засідань кафедр з метою теоретичного вивчення питань проекту.
ІІ етап (2017-2018 н.р.) Інформаційно-аналітичний
1.Використання педагогічними працівниками методики реалізації проблемної теми, рекомендацій щодо упровадження інноваційних прийомів у навчально-виховний процес.
2.Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях кафедр, вироблених заходів стосовно їх реалізації.
3. Підготовка та проведення педагогічних рад, методичних семінарів, діалогів,  веб-квестів  з відповідною тематикою.
4. Реформування освітнього середовища, наповнення його новим змістом.

ІІІ етап (2018-2019 н.р., 2019-2020 н.р.) Операційний (результативний)
1.Практичне застосування теоретичних і практичних досягнень передового досвіду, методичної науки, інновацій як засобів розвитку освітніх систем гімназії.
2.Оформлення матеріалів практичного досвіду реалізації проекту.
                 
ІУ етап (2020-2021 н.р.) Заключний (узагальнюючий)
 1. Узагальнення та аналіз результатів роботи над проектом, вироблення практичних рекомендацій.
2. Проведення підсумкової науково-методичної конференції за підсумками роботи над проектом.
3. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій.
4. Обробка даних, отриманих у результаті впровадження проекту, узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи вчителів, висвітлення  результатів досвіду в засобах масової інформації.

Навички випускника 
«Школи рівних можливостей –
Школи соціального успіху»:
Навчальні та інноваційні навички: 
-    творчість і інноваційність;
-    критичне мислення і вміння вирішувати проблеми;
-    уміння працювати з інформацією;
-    інформаційна та медіаграмотність;
-    комунікативні навички та навички співробітництва.
Життєві та кар’єрні навички:
-    гнучкість та пристосовуваність;
-    ініціатива та самоспрямованість;
-    соціальні навички та навички, пов’язані зі співіснуванням різних культур;
-    продуктивність та вміння з’ясовувати та враховувати кількісні показники;
-    лідерство та відповідальність.

 

Компетентності випускника

«Школи рівних можливостей –

Школи соціального успіху»

Види компетентностей  Зміст
Комунікативна Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ, усвідомлення ролі ефективного спілкування
Інформаційно-цифрова

Упевнене та критичне застосування ІКТ для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією в публічному

просторі та приватному спілкуванні

Соціальна та громадянська Уміння працювати з іншими на результат, попереджати й розв’язувати конфлікти, досягати компромісів, здатність співпрацювати в команді. Повага до закону, дотримання прав людини
Загальнокультурна Глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших
Здоров'язберігаюча Уміння та навички дотримання здорового способу життя, уміння долати стреси, керувати емоціями, вироблення емоційно-позитивного ставлення до навчання
Економічно-підприємницька

Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку

суспільства і держави

Природнича Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати